Wtorek 04 Wrzesień 2018
18:00-20:00

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" przy ulicy Głównej 50.

Na zebraniu omawiane będą tematy:
1. Głosowanie nad propozycjami wykorzystania budżetu sołeckiego w 2019 roku.
2. Omówienie ważnych spraw zgłoszonych przez mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kamionki.

Dotrzeć na zebranie pomoże Wam poniższa mapa:

Powrót do listy zdarzeń