Fundusz sołecki

Czekamy na Wasze zgłoszenia pomysłów na wykorzystanie środków w kolejnych edycjach funduszu. Pomysły wysyłajcie na adres: naszsoltys@gmail.com lub przez wiadomość na naszym profilu Facebook: Sołectwo Kamionka k. Piaseczna

2024

Na 2023 rok mamy przyznany budżet w kwocie 65 505 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:

Lp.Opis zadaniaKwota
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka13 000 zł
2.Prace porządkowo – konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie
sołectwa, opróżnianie koszy)
11 000 zł
3.Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec7 000 zł
4.Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka
wraz z zakupami
19 000 zł
5.Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka10 000 zł
6.Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do graffiti5 505 zł
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2024

2023

Na 2023 rok mamy przyznany budżet w kwocie 78 540 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:

Lp.Opis zadaniaKwota
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka13 000 zł
2.Prace porządkowo – konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie
sołectwa, opróżnianie koszy)
11 000 zł
3.Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec7 000 zł
4.Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka
wraz z zakupami
18 140 zł
5.Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka
wraz z zakupami
15 540 zł
5.Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka10 000 zł
6.Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka3 000 zł
7.Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka5 400 zł
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2023

2022

Na 2022 rok mamy przyznany budżet w kwocie 69 435 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:

Lp.Opis zadańKwota
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka10 000 zł
2.Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie10 000 zł
3.Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka7 690 zł
4.Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec14 000 zł
5.Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka7 800 zł
6.Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.15 000 zł
7.Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki8 000 zł
8.Zakup tłucznia i wyrównanie ul. Borowa od ul. Wspólna Droga do ul. Tymiankowa oraz ul. Tymiankowej od strony ronda 6 955 zł
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2022

2021

Na rok 2021 zaplanowaliśmy inwestycje w kwocie 66 264,00 zł. Na zebraniu wiejskim zmieniliśmy plan wykorzystania funduszu sołeckiego:

Lp.Opis proponowanych zadańKwotaWykorzystanie
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka10 000 złWykorzystane
2.Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie5 200 złWykorzystane
3.Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (zwiększenie z 6 000 zł)11 000 złWykorzystane
4.Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga30 064 złWykorzystane
5.Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka10 000 złWykorzystane
6.Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka5 000 złPrzesunięte
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2021

Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu sołeckim dotyczącym planowania inwestycji do budżetu sołeckiego oraz za zgłaszane pomysły na inwestycje. Prosimy o bieżące zgłaszanie przez mieszkańców Kamionki innych potrzeb inwestycyjnych, które będziemy mogli zaplanować w kolejnych edycjach budżetu.