Fundusz sołecki

Czekamy na Wasze zgłoszenia pomysłów na wykorzystanie środków w kolejnych edycjach funduszu. Pomysły wysyłajcie na adres: naszsoltys@gmail.com lub przez wiadomość na naszym profilu Facebook: Sołectwo Kamionka k. Piaseczna

2022

Na 2022 rok mamy przyznany budżet w kwocie 69 435 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:

Lp.Opis zadańKwota
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka10 000 zł
2.Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie10 000 zł
3.Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka12 000 zł
4.Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec14 000 zł
5.Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka10 000 zł
6.Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.15 000 zł
7.Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki8 435 zł
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2022

2021

Na rok 2021 zaplanowaliśmy inwestycje w kwocie 66 264,00 zł. Na zebraniu wiejskim zmieniliśmy plan wykorzystania funduszu sołeckiego:

Lp.Opis proponowanych zadańKwotaWykorzystanie
1.Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka10 000 złWykorzystane
2.Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie5 200 złWykorzystane
3.Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (zwiększenie z 6 000 zł)11 000 złWykorzystane
4.Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga30 064 złWykorzystane
5.Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka10 000 złWykorzystane
6.Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka5 000 złPrzesunięte
Tabela funduszu sołeckiego na rok 2021

Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu sołeckim dotyczącym planowania inwestycji do budżetu sołeckiego oraz za zgłaszane pomysły na inwestycje. Prosimy o bieżące zgłaszanie przez mieszkańców Kamionki innych potrzeb inwestycyjnych, które będziemy mogli zaplanować w kolejnych edycjach budżetu.