Jesteś tutaj:

Fundusz sołecki

Na rok 2018 fundusz sołecki dysponuje kwotą 48 254,00 zł. Na ostatnim spotkaniu sołeckim przyjęliśmy następujący plan inwestycji:

Lp. Opis proponowanych zadań Kwota
1. Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej sołectwa Kamionka 300,00 zł
2. Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa 5 000,00 zł
3. Prace porządkowo – konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) 7 500,00 zł
4. Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu 2 500,00 zł
5. Projekt zagospodarowania działki sołeckiej u zbiegu ulic Północnej i Halin 3 000,00 zł
6. Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka 5 000,00 zł
7. Projekt odwodnienia ulic Ziołowej i Gwalberta 2 000,00 zł
8. Zamontowanie latarni oświetleniowej na placu zabaw 2 954,00 zł

Zaplanowaliśmy inwestycje na całość dostępnego nam budżetu sołeckiego. Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu sołeckim dotyczącym planowania inwestycji do budżetu sołeckiego oraz za zgłaszane pomysły na inwestycje. Prosimy o bieżące zgłaszanie przez mieszkańców Kamionki innych potrzeb inwestycyjnych, które będziemy mogli zaplanować w kolejnych edycjach budżetu. Zgłoszenia kierujcie: mailowo na adres solectwokamionka@gmail.com lub przez wiadomość na profilu Facebook Sołectwa Kamionka.

Poniżej złożony przez Sołtysa wniosek planu wydatków z budżetu na 2018 rok.

Sołectwo Kamionka copyright : */