O Kamionce

Kamionka to młoda, urocza i niewielka miejscowość w powiecie piaseczyńskim, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie Bobrowca, Gołkowa, Gołkowa-Letnisko i Zalesia Dolnego.

Początki Kamionki datuje się na 1912 rok, kiedy to z majątku Gołków zostały wydzielone ziemie, które łącznie stanowiły około 80 ha. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od złóż występujących na tym terenie.

Z ostatnich danych meldunkowych wynika, że Kamionkę zamieszkuje ponad sześciuset mieszkańców uprawnionych do głosowania. Szacujemy, że Kamionkę zamieszkuje ponad tysiąc dwustu mieszkańców. Warto jednak wspomnieć, że niezależnie od ilości mieszkańców, nasz głos słychać w całej gminie.

Ze względu na to, jak wygląda historia ekspansji i zagospodarowywania południowo-zachodniej części Gminy Piaseczno, można stwierdzić, że mieszkańcy Kamionki od zawsze związani byli głównie z Gołkowem, Bobrowcem, Jazgarzewem i Zalesiem. Być może dzięki temu mieszkańcy Kamionki i jej okolic potrafią zorganizować się, aby wywalczyć w gminie różnego rodzaju inwestycje i działania. Dzięki takim zachowaniom dużo się dzieje, nie tylko w Kamionce.

Autorka wpisu: Aleksandra Kamińska

Źródła:
E. i W.Bagieńscy, Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic, Piaseczno 2008
S.Hofman, D.Zając, Nazwy miejscowe powiatu piaseczyńskiego, Informator krajoznawczy