4 lipca wyłączenie prądu w części Kamionki

4 lipca w godzinach 12:00-14:00 (2 godziny) nie będzie dostaw prądu do nieruchomości podłączonych do transformatora 02-0512 Bobrowiec (róg Bobrowieckiej i Głównej). Brak prądu obejmie:
ul. Główną (w Bobrowcu i część w Kamionce)
ul. Bobrowiecką
ul. Piaskową
ul. Zaleśną
ul. Zielną
Wszystkie wyłączenia znajdziecie na stronie https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia