5 września 2022 roku zebranie wiejskie!

Wszystkich mieszkańców Kamionki zapraszamy 5 września 2022 roku na zebranie wiejskie. Spotykamy się o godzinie 19:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” przy ul. Głównej 50.

Na zebraniu wiejskim omawiać będziemy:

  • plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok
  • wnioski zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 rok
  • inne wnioski składane przez mieszkańców

Wszystkich mieszkańców Kamionki zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu i włączania się we wspólne działania!

Wnioski do Funduszu Sołeckiego 2023 roku składajcie już dziś pisząc na maila: naszsoltys@gmail.com

Sołtys i Rada Sołecka

zaproszenie na zebranie wiejskie, proponowany plan zebrania: otwarcie zebrania, wolne wnioski, sprawozdanie z działań Sołtysa, wybór komisji skrutacyjnej, wnioski do Funduszu Sołeckiego na 2022 rok, wnioski do Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, uchwalenie Funduszu Sołeckiego na 2022 i 2023 rok, zamknięcie zebrania