5 września o godz. 19:00 zebranie mieszkańców Kamionki

Przypominamy o zaplanowanym na poniedziałek 5 września zebraniu mieszkańców Kamionki. Głównym celem zebrania jest podział Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” przy ul. Głównej 50.

Zapraszamy do udziału i zgłaszania potrzeb do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku!

Sołtys i Rada Sołecka

Czerwona grafika zapraszająca na zebranie wraz z orłem