Brak zerówki w Szkole Podstawowej nr 3

Planujecie zapisać dziecko kończące przedszkole do zerówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki przy ul. Głównej 50? Dowiedzieliśmy się, że w tym roku nie będzie takiej możliwości. W naszej szkole nie będzie w tym roku zerówki. Zaplanujcie więc zapisanie dziecka do zerówki w przedszkolu (najlepiej tym, do którego aktualnie uczęszcza).