Koncepcja przedłużenia ulicy Bobrowieckiej na odcinku Mazowiecka – Ceramiczna

Na stronie https://bip.piaseczno.eu/ opublikowana została koncepcja przedłużenia ulicy Bobrowieckiej do ronda Ceramiczna (wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Bobrowieckiej, Mazowieckiej i Przemysłowej).

Do przedstawionej koncepcji można składać wnioski i uwagi do dnia 15.05.2023r. na adres
konsultacje@piaseczno.eu.

Wszystkie złożone w terminie wnioski i uwagi zostaną przeanalizowane, a następnie w maju bieżącego roku
zostanie opublikowany krótki raport z konsultacji wraz planem sytuacyjnym zagospodarowania pasa
drogowego na podstawie, którego będzie opracowywany projekt budowlany oraz uzyskiwane stosowne
decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych.