Konkurs dla mieszkańców Kamionki

Dziś na płotach pojawiły się banery, a na tablicach sołeckich plakaty. Jak myślicie czego one dotyczą? Znajdźcie ogłoszenia, zróbcie ich zdjęcia i w komentarzu na Facebooku wpiszcie czego dotyczą najnowsze ogłoszenia i wrzućcie ich zdjęcie. Dla pierwszych 5 osób czekolada od sołtysa.

Regulamin:
Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Sołectwa Kamionka. Konkurs kończy się z chwilą zebrania 5 poprawnych odpowiedzi, nie później jednak niż 12.06.2023 r. Odbiór nagród w miejscu zamieszkania uczestnika po telefonicznym ustaleniu terminu z sołtysem. Uczestnicy zgadzają się na publikację wizerunku i zdjęć potwierdzających odbiór nagród. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni zgodę na udział w konkursie i publikację wizerunku będzie musiał wyrazić rodzic lub opiekun prawny. W konkursie sołeckim nie bierze udziału sołtys, Rada Sołecka ani ich najbliżsi.