Konsultacje dot. planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)

Szanowni Państwo,

w imieniu Urzędu m.st. Warszawy i Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zapraszamy do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej. Plan dotyczy tworzenia na terenie metropolii warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być oparty na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower, poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby samochodów i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania komunikacji i transportu na środowisko.

W maju 2022 r. podczas I etapu konsultacji zbieraliśmy informacje o problemach i propozycje poprawienia komfortu podróży. W efekcie stworzyliśmy założenia do dokumentu. Obecnie rozpoczynamy II etap konsultacji polegający na zebraniu opinii do powstałych założeń.

Konsultacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, prosimy wybrać jeden z poniższych terminów – nie obowiązują zapisy ani rejestracja.

Spotkania potrwają około 3 godzin i odbędą się w:

  • Piasecznie,  wtorek 27.09, godz. 10:00 lub 17:30, Biblioteka Publiczna (sala Multicentrum)
  • Warszawie, środa 28.09, godz. 10:00 w sali -2.8 (poziom -1) w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44 lub 17:30 w sali konferencyjnej DBFO Pragi Płd. m.st. Warszawy, ul. Grochowska 262
  • on-line, poniedziałek 3.10, godz. 10:00 lub 17:30
     a) godz. 10:00: link do spotkania >>>
     b) godz. 17:30: link do spotkania >>>

UWAGA! – przed konsultacjami prosimy o zapoznanie się z ZAŁOŻENIAMI do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, nad którymi będziemy pracować w czasie spotkań konsultacyjnych. Założenia zostaną opublikowane na tydzień przed spotkaniami na stronie >>>

Zapraszamy do zadawania pytań – chętnie odpowiemy na każde z nich. 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 513 574 510, e-mail: sump-mw@trako.com.pl