Obowiązek udrożnienia przepustów pod wjazdami na posesje

Szanowni Państwo,

w związku ze prognozowanym ociepleniem, a co za tym idzie roztopami Gmina Piaseczno przypomina o obowiązku udrożnienia przepustów pod wjazdami na posesje. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu posesji, do której jest wjazd nad przepustem.