Obowiązkowe zgłoszenie źródeł ciepła!!

Do 1 lipca 2022 roku wszyscy właściciele budynków (posiadającego jakiekolwiek ogrzewanie, w tym kominek) zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła!

Deklarację złożycie:

Po 1 lipca 2021 roku każdy wybudowany budynek musi zostać zgłoszony w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Więcej informacji znajdziecie na poniższych ulotkach.