Od 1 listopada wyższe opłaty za śmieci

Zgodnie z podjętą 21 września 2022 r. przez Radę Miejską uchwałą od dnia 1 listopada 2022 r. stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie wynosić 39,30 zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 2,92 zł/os. Przewiduje się, że przyjęcie stawki w wysokości 39,30 zł pozwoli na zbilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 jak również zmniejszy deficyt systemu w roku bieżącym.

Więcej informacji na stronie: https://piaseczno.eu/nowe-stawki-oplat-za-smieci/