Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy szkole

Drodzy, część z Was już zauważyła informację, która z rana pojawiła się w mediach. Potwierdziła ją również Radna Rady Powiatu Anna Krasuska. Rada Powiatu podjęła decyzję o przeznaczeniu na przebudowę sygnalizacji świetlnej przy szkole 370 tys. zł. (zwiększyła środki na ten cel o 300 tys. zł.). Przed nami jeszcze długa droga wyboru wykonawców, projektowania i samej realizacji. Ale wiemy, że już niedługo sytuacja na skrzyżowaniu ulic Głównej i Północnej znacznie się poprawi.

Zmiana ta jest niezbędna. Wszyscy zmuszeni do korzystania z przejścia i mieszkający blisko bardzo dobrze rozumieją problem. Niestety kierowcy bardzo często ignorują czerwone światło, a nie wszystkie dzieciaki przechodzące przez przejście pamiętają o rozejrzeniu się. Może nie wiecie ale w minionych 2 latach doszło w okolicy skrzyżowania Głównej i Północnej do 6 zdarzeń: 3 potrąceń nieletnich i 3 kolizji. To są zdarzenia, o których wiemy, a w rzeczywistości mogło być więcej takich zdarzeń.

Ta wiadomość to „jaskółka” poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy szkole. Mam nadzieję, że przy zwiększonym ruchu na ulicy Głównej zmiany spowodują znaczną poprawę bezpieczeństwa, a przez to nie będzie tu już dochodziło do kolizji i potrąceń.

Serdecznie dziękuję Radnej Powiatu i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Annie Krasuskiej, Staroście Ksawerem Gut i całemu Powiatowi Piaseczyńskiemu wraz z Radą Powiatu za najlepszą z możliwych dla nas i naszych bliskich decyzji.

Sołtys Kamionki