Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej Izb Rlniczych

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 145
w Piasecznie
z dnia 5 września 2023 roku

Na podstawie § 14 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych,
w związku z nie zgłoszeniem w przewidzianym terminie zgłaszania
kandydatów na członków Rady Powiatowej, liczby kandydatów
odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia,
Komisja Okręgowa wzywa członków Izby z Okręgu Wyborczego
nr 145 w Piasecznie do zgłaszania dodatkowych kandydatów.

Termin zgłoszenia i rejestracji dodatkowych kandydatów upływa
w dniu 08.09.2023 o godz. 1500
.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Monika Piekarniak