Relacja z Zebrania Wiejskiego

16 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie Kamionki, którego tematem przewodnim, był przeznaczenie budżetu sołeckiego na 2014 rok. Do podziału mieliśmy kwotę 32.150,- PLN.

16 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie Kamionki, którego tematem przewodnim, był przeznaczenie budżetu sołeckiego na 2014 rok. Do podziału mieliśmy kwotę 32.150,- PLN. Zebrani postanowili przeznaczyć te pieniądze na następujące cele:

1. Spowalniacze na wschodniej części ul. Północnej 4 000 PLN
2. Tablica informacyjna 3 000 PLN
3. Doposażenie placu zabaw w Kamionce 10 000 PLN
4. Prace porządkowo-konserwacyjne 2600 PLN
5. Dofinansowanie wyjazdy integracyjnego mieszkańców Kamionki 3 000 PLN
6. Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa 7 000 PLN
7. Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Kamionki 2 550 PLN
Razem: 32 150 PLN

W przypadku, gdyby któreś z zadań nie było możliwe do zrealizowania, jako cele rezerwowe wyznaczono:
1. Odwodnienie wschodniej części Kamionki
2. Wymiana oświetlenia na ulicy Wspólna Droga