Równanie ulic

Dostaliśmy z gminy przydział kruszywa na nasze drogi. Niestety z wnioskowanych 220 ton, dostaliśmy tylko 75.

Dostaliśmy z gminy przydział kruszywa na nasze drogi. Niestety z wnioskowanych 220 ton, dostaliśmy tylko 75.

Udało nam się zasypać tylko „najpilniejsze dziury”: na ulicy Suchej, Halin i na placu przed kościołem.