Strefa płatnego parkowania w Piasecznie

Od 4 grudnia 2017 roku w centrum Piaseczna działać zaczęła strefa płatnego parkowania (obszar A). Kolejna część strefy parkowania (obszar B) uruchomiona ma być do końca roku. Jak informuje Gmina, płatne parkowanie obowiązywać będzie w dni powszednie w godz. 8.00-18.00. Koszt parkowania:

pierwsze 45 minut – bezpłatnie,
pierwsza godzina – 2,50 zł. (czas liczony jest po bezpłatnych 45 minutach postoju),
drugą godzina – 3,00 zł.,
trzecia godzinę – 3,50 zł.,
czwarta i każda kolejna godzina – 2,50 zł.

Opłaty należy uiszczać w parkomatach umieszczonych przy parkingach płatnych.

Brak opłaty za parkowanie lub przeterminowany bilet parkingowy zagrożone są karną w wysokości 30 zł (jeśli wpłaci ją w  48 godzin po otrzymaniu mandatu karnego), lub 50 zł jeśli zapłaci tym terminie.

Strefa płatnego parkowania składa się z:

Obszaru A:
– ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Wschodniej,
– łącznik przed Urzędem Miasta między ul. Kościuszki a ul. Sierakowskiego,
– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu Kisiela,
– ul. Rynkowa.

Obszaru B:
– ul. Kościuszki od ul. Wschodniej do ronda „Solidarności”.

Dla mieszkańców potrzebujących więcej czasu na załatwienie spraw na terenie miasta Piaseczno Gmina uruchomiła bezpłatne parkingi miejskie przy ulicach: Kilińskiego, Nadarzyńskiej i Sierakowskiego.