Strefowe ogłoszenie prędkości do 30 km/h i skrzyżowania równorzędne we wschodniej Kamionce

Niedawno we wschodniej części Kamionki wprowadzone zostało strefowe ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wraz z tą zmianą wszystkie skrzyżowania stały się równorzędne! Proszę o zwracanie uwagi na przepisy i przepuszczanie pojazdów jadących z prawej strony!

Usunięte też zostały znaki informujące o progach zwalniających. Jeśli jedziecie szybciej niż dozwolone 30 km/h progi zwalniające kogą być niemiłą niespodzianką.

Zmiany maja na celu uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa. Ważne abyście jednak zwrócili uwagę na zmianę pierwszeństwa przejazdu, bo to najczęściej łamany przepis po zmianach!

Znaki drogowe wprowadzenie obszaru tempo 30
Znaki drogowe wprowadzenie obszaru tempo 30