Światłowód w Kamionce – rozbudowa infrastruktury

Dowiedziałem się, że rozbudowywana będzie sieć światłowodowa w Kamionce! Przed rozbudową jeszcze dużo pracy: projekt, ustalenia, zgody i cała „papierologia” związana z pozwoleniami na rozbudowę sieci. Przed nami jeszcze dość kręta droga ale mam nadzieję, że uda się pokonać wszystkie problemy, które się pojawią. Bardzo się cieszę, że udało się dotrzeć do tego etapu rozbudowy sieci w Kamionce.

Przy okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby temat doczekał się realizacji. Bez was nie bylibyśmy w tak wspaniałej sytuacji. Dziękuję!

Sołtys wsi Kamionka

Piotr Godlewski