Szczepienie lisów

Na terenie gminy Piaseczno w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzone doustne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt w postaci krążka zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz zostanie wyłożona ręcznie. Przynęta jest w kolorze zielono – brązowym o intensywnym zapachu rybnym.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
– nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
– nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty,
– szczepionki dotknięte przez człowieka, nie zostaną podjęte przez lisa,
– każdy przypadek zetknięcia człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej, – przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii,
– stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich rodziców i opiekunów.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: