Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2015 r.

26-go sierpnia odbyło się zebranie wiejskie, poświęcone wykorzystaniu funduszu sołeckiego w 2015 r. W zebraniu wzięło udział 18 osób. Na przyszły rok, naszej wsi przyznano kwotę 33 744,- PLN.

26-go sierpnia odbyło się zebranie wiejskie, poświęcone wykorzystaniu funduszu sołeckiego w 2015 r. W zebraniu wzięło udział 18 osób. Na przyszły rok, naszej wsi przyznano kwotę 33 744,- PLN.

Zebrani zdecydowali o następującym podziale tych środków:
1. Doposażenie placu zabaw w Kamionce – 10 000,- PLN.
2. Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa – 7 000,- PLN.
3. Tablica informacyjna sołectwa Kamionka – 3 000,- PLN.
4. Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości porządku na terenie gminy) – 2 600,- PLN.
5. Uporządkowanie i ogrodzenie działek oddanych we władanie Wspólnocie Mieszkańców wsi Kamionka – 10 000,- PLN.
6. Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców Kamionki – 1 144,- PLN

W przypadku problemów z realizacją, z któryś z wyżej wymienionych zadań, zebrania zaproponowali zadania rezerwowe:
1. Odwodnienie wschodniej części Kamionki – 6 000,- PLN.
2. Wiata przeciwdeszczowa na placu zabaw dla dzieci i rodziców – 3 000,- PLN.
3. Impreza integracyjna mieszkańców Kamionki – 2 000,- PLN