Wzrost cen za wodę i odprowadzenie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, iż na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze W.RZT.70.35.2024/4 o zmianie wysokości stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno.

Obowiązującą taryfę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w poniższym linku: https://www.pwikpiaseczno.pl/.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższego poziomu świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Warto zaznaczyć, iż mimo niewielkiego wzrostu cen Mieszkańcy naszej gminy będą korzystać z najniższej stawki opłat za wodę w powiecie piaseczyńskim i jednej z najniższych w przypadku opłat za ścieki.