Podsumowanie zebrania Rady sołeckiej

W dniu 20 lutego odbyło się zebranie Rady sołeckiej w Kamionce. Został omówiony budżet na 2018 rok. Zdzisław Gierula – sołtys przekazał Radzie co udało się zatwierdzić w Gminie i jakie kwoty zostaną przeznaczone na dany cel. Większość zaplanowanych wydatków, co do wysokości kwot, nie uległa zmianie. Firma utrzymująca porządek na naszym terenie nie uległa zmianie. Zrezygnowano natomiast z wcześniejszego pomysłu by zatrudnić ochronę, która miałaby monitorować plac zabaw znajdujący się na przeciwko szkoły. Inicjatywa ta nie sprawdziła się u naszych sąsiadów, więc w zamian sołtys podjął decyzję by w planie budżetowym zapisać punkt nr 8 ’Zamontowanie latarni oświetleniowej na placu zabaw – 2 954,00 zł’. Gmina zapowiedziała, że chce przekazać jeszcze dodatkowe środki na ten cel. W sumie za 8 000,00 zł, zostaną na tym placu postawione dwie latarnie typu LED.  

Kolejnym tematem zebrania było zaplanowanie spotkań z mieszkańcami oraz pikniku rodzinnego, który powoli staje się coroczną tradycją. Najbliższe zebranie z mieszkańcami planowane jest 17 kwietnia o godzinie 18:00, kolejne 4 września również o godzinie 18:00 (będziemy jeszcze o tym informować). Sołtysowi i Radzie bardzo zależy na tym, by jak najwięcej mieszkańców przychodziło na te spotkania. Na zebraniach będą omawiane zmiany w budżecie na  2018 rok oraz budżet na 2019 rok.

Ze strony nowego sołtysa Bobrowca Pana Grzegorza Buczka, padła propozycja zorganizowania wspólnego pikniku rodzinnego. Rada sołecka Kamionki z dużym entuzjazmem poparła ten pomysł. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to w tym roku czeka nas większa wspólna impreza Bobrowca i Kamionki. Jeszcze nie mamy ostatecznego potwierdzenia, ale zaproponowano organizację pikniku w dniu 16 czerwca.

W toku są sprawy związane z projektem zagospodarowania działki sołeckiej (róg ul. Północnej i ul. Halin). Zostanie tam przeprowadzona częściowa wycinka drzew. Na ten moment nie wiadomo w jakim stopniu, ponieważ wszystko uzależnione jest od uzyskania pozwoleń i projektu zagospodarowania tego miejsca.

Ponadto na zebraniu zostały poruszone kwestie:

  • lasku przy ulicy Halin (pisaliśmy o tym wcześniej)
  • świadomości mieszkańców na temat sprzątania po swoich pupilach oraz dbania o czystość przy posesjach,
  • pomysłów na atrakcje podczas pikniku rodzinnego oraz zapewnienia atrakcji w naszej okolicy.

Na koniec pragniemy zaprosić mieszkańców do udziału w nadchodzących zebraniach. Zachęcamy również do dzielenia się z nami pomysłami na temat wykorzystania budżetu oraz pikniku rodzinnego.

 

5 komentarzy do “Podsumowanie zebrania Rady sołeckiej

  1. Czy w budżecie przewidziane są nakłady na remonty nawierzchni, tj uzupełnienie kruszywa i wyrównanie…dot ślepego odcinka ul Borowej w tej części, która nie będzie przebudowana?

    1. Wiemy, że zostało zamówione ok 500 ton kruszywa na utrzymanie dróg w Kamionce. W budżecie są zapewnione środki dla firmy, która ma przeprowadzić renowacje dróg w Kamionce. Więcej na ten temat będzie można ustalić podczas najbliższego zebrania sołeckiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.