Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwołuje zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godz. 19.00 (I termin) oraz o godz. 19.15 (II termin). Miejsce: Szkoła Podstawowa nr…

Piknik “Bezpieczna droga do szkoły”

Gmina Piaseczno zaprasza w niedzielę 24 września na piaseczyński rynek na piknik “Bezpieczna droga do szkoły”. W programie: stanowiska Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie: policyjny radiowóz i motocykl, badanie stanu trzeźwości, materiały i urządzenia do badania przyczyn wypadków i zdarzeń…

Spotkanie Sołeckie

Szanowni Mieszkańcy, dnia 05.09.2017 tj. wtorek o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Gołkowie ul. Główna 50 odbędzie się zebranie sołeckie dotyczące budżetu sołeckiego na rok 2018. Serdecznie zapraszamy.

Przyjdź na dyskusję o potrzebach lokalnych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o Budżecie Obywatelskim oraz dyskusję na temat potrzeb lokalnych dla każdego z obszarów miasta Piaseczno. Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie, a następnie odbędzie się dyskusja z wiceburmistrzem Danielem Putkiewiczem oraz…

Budżet Obywatelski – I edycja w Piasecznie

8 maja wystartowała pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. To mieszkańcy miasta Piaseczno bezpośrednio zdecydują o kształcie części budżetu gminy na rok 2018. W pierwszej edycji będzie to kwota 1 400 000 złotych.Budżet Obywatelski realizowany będzie w granicach administracyjnych miasta…