Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwołuje zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka.

Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godz. 19.00 (I termin) oraz o godz. 19.15 (II termin).

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3, Piaseczno ul. Główna 50 wejście C (sala gimnastyczna).

Porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej.
  • Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
  • Głosowanie – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  • Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
  • Wolne wnioski, w tym omówienie bieżących spraw sołectwa.
  • Zamknięcie zebrania.

Więcej informacji: Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kamionka