Kategorie

Konsultacje dot. planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)

Szanowni Państwo, w imieniu Urzędu m.st. Warszawy i Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zapraszamy do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej. Plan dotyczy tworzenia na terenie metropolii warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być…

Szczepienia lisów (10-24 września)

Od 10 do 24 września 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadzi jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa mazowieckiego. Więcej informacji: https://tiny.pl/wmq7j