Konieczność wymiany pieców CO i używania lepszego paliwa

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 24 października 2017 roku uchwałę antysmogową. Uchwała będzie obowiązywała na terenie całego Województwa Mazowieckiego, w tym również w Piasecznie i Kamionce.
Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno:

Wkrótce na terenie gminy zamontowanych zostanie 30 stacji pomiarowych wyposażonych w sensory do pomiaru poziomu pyłów. – Urządzenia te będą rozmieszczone na terenie całej gminy, chociaż większość z nich zamontowanych zostanie na terenie miasta

Już dziś mieszkańcy Kamionki powinni przygotować się na konieczność palenia opałem lepszej jakości oraz wymiany starych pieców, nie spełniających wymaganych norm określonych przez Sejmik województwa.

Czy będą kary?

Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka – na żądanie kontrolującego – zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie jest zgodne z wymogami, jakie wprowadza uchwała antysmogowa (dokumentem takim może być np. instrukcja użytkowania lub dokumentacja techniczna urządzenia).

Kontrola będzie mogła również dotyczyć jakości stosowanego w urządzeniu grzewczym paliwa. Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik będzie zobowiązany posiadać odpowiedni dokument (np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości).

Kontrole będą mogły być przeprowadzane m.in. przez straż miejską, upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy, a także przez policję oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej grozić będzie mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Więcej informacji na stronie Miasta i Gminy Piaseczno