Jesteś tutaj:

Pobierz bilet nawet jeśli parkujesz bepłatnie w piaseczyńskiej strefie parkowania płatnego

Gmina przypomina, że nawet bezpłatne parkowanie w strefie parkowania płatnego w Piasecznie wymaga niezwłocznego pobrania z parkomatu biletu parkingowego i umieszczenie go w widocznym miejscu w samochodzie. Brak umieszczenia kwitka zakończyć się może mandatem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://piaseczno.eu/strefa-platnego-parkowania-2/.

Sołectwo Kamionka copyright : */