Pobierz bilet nawet jeśli parkujesz bepłatnie

Gmina przypomina, że nawet bezpłatne parkowanie w strefie parkowania płatnego w Piasecznie wymaga niezwłocznego pobrania z parkomatu biletu parkingowego i umieszczenie go w widocznym miejscu w samochodzie. Brak umieszczenia kwitka zakończyć się może mandatem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Miasta i Gminy Piaseczno.