Konsultacje dotyczące przebudowy torów na LK8 Piaseczno – Radom

Na stronie https://www.konsultacje-projektu-warszawa-czachowek.pl znajdziecie aktualną propozycję przebudowy linii kolejowej Warszawa – Radom. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na powyższej stronie. Z mojego punktu widzenia najważniejsze będzie spotkanie dotyczące odcinka:

4. Linia kolejowa nr 8/445 od rejonu granicy m. st. Warszawy do ST Zalesie Górne oraz linia kolejowa nr 937 od PO Nowa Iwiczna do PO Piaseczno Śniadeckich – tereny gminy miejsko-wiejskiej Piaseczno oraz gminy wiejskiej Lesznowola

W harmonogramie jest informacja, że termin i miejsce konsultacji dotyczących tego odcinka trasy LK8 zostaną podane w późniejszym czasie.

Zwracam waszą uwagę na fakt, że przedstawiony projekt zakłada likwidację przejazdu kolejowego z ulicy Orężnej w Jana Pawła II. Moim zdaniem to zmiana, która na dziś obroni się nowym wiaduktem w nowym przebiegu drogi 721 Piaseczno-Magdalenka. Biorąc jednak pod uwagę ciągły wzrost liczby mieszkańców, a tym samym również samochodów, uważam, że jest to działanie powodujące w przyszłości dla nas dużo problemów z dojazdem do centrum Piaseczna. Nie umożliwi również w przyszłości ustalenia dogodnych objazdów autobusów w przypadku przebudowy dróg dojazdowych do Piaseczna.

Sołtys Kamionki