Trwa rekrutacja do projektu “Masz tę moc zmienić jutro”

Zapraszamy mieszkańców gminy Piaseczno:
– osoby nieaktywne zawodowo, planujące podjęcie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy
– osoby planujące przekwalifikowanie się
do udziału w projekcie „Masz tę moc zmienić jutro”.
W programie bezpłatne konsultacje, warsztaty oraz szkolenia:
– indywidualne poradnictwo zawodowe
– wspieranie w powrocie na rynek pracy
– budowanie indywidualnego wizerunku
– rola mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy
– efektywna komunikacja interpersonalna
– asertywność
– radzenie sobie ze stresem
– autoprezentacja
– wizaż i stylizacja
– inne spotkania z zakresu rozwoju osobistego
Kiedy?
Start: maj 2023 r.
Gdzie?
Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie ul. Warszawska 1 (wejście od strony pl. Piłsudskiego).
Zapisy oraz szczegółowe informacje: 736 344 575 (Marta) kis@mgops.piaseczno.eu

Skorzystaj z programu bezpłatnych konsultacji, warsztatów oraz szkoleń Klubu integracji społecznej
Plakat informujący o programie konsultacji, szkoleń i warsztatów