Mobilny punkt PSZOK w Jazgarzewie

Od marca 2023 roku uruchomiony będzie mobilny PSZOK (punkt odbioru odpadów). Punkt w Jazgarzewie zlokalizowany będzie na parkingu przy szkole podstawowej przy ul. Szkolnej i działa w każdą 3. sobotę miesiąca w godz. 13.00-16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Najbliższe terminy działania punktu w Jazgarzewie:

MiesiącDzień
marzec18
kwiecień15
maj20

W mobilnym punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

 • odpady wielkogabarytowe (np. meble czyli stoły krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele itd., dywany, materace, wykładziny, meble ogrodowe, dużych rozmiarów donice ogrodowe, rowery, duże zabawki, wózki i foteliki dziecięce)
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tekstylia i opakowania z tekstyliów
 • odpady ulegające biodegradacji w tym: gałęzie do wysokości 1 m, trawa, liście
 • popiół i żużel
 • środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
 • zużyte opony
 • frakcje surowcowe opakowaniowe
 • odpadowe środki chemiczne
 • frakcje surowcowe (papier, tektura, butelki szklane i plastikowe).

W punkcie nie będą przyjmowane: odpady budowlane i rozbiórkowe, oleje i tłuszcze, przeterminowane leki. Te odpady można oddać bezpłatnie do PSZOK znajdującego się w Piasecznie przy ul. Technicznej 6. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-18.00 i w soboty w godz. 09.00-17.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.