Ruch wahadłowy na ulicy Żwirowej w Wilczej Górze

Od poniedziałku 20.03.2023r. planowane jest zwężenie i ruch wahadłowy na ulicy Żwirowej w okolicach budowanej trasy S7:

  • do jednego pasa na odcinku 70m (po zachodniej stronie budowanej drogi ekspresowej)
  • 80m (po wschodniej stronie budowanej drogi ekspresowej)

Na przebudowywanej ulicy obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu trwać będzie ok. 3 tygodnie (do kwietnia 2023 r.). Nowa organizacja ruchu nie powoduje zmiany kursowania dziennych linii autobusowych.

Ograniczenie wprowadzane jest ze względu na prace związane z dowiązaniem nowego przebiegu ulicy Żwirowej do istniejącego przekroju drogi.