Zebranie wiejskie – 22 marca 2023 o godz. 19:00

Zapraszam na zebranie wiejskie. Spotykamy się 22 marca o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” przy ul. Głównej 50 (wejście B).

Zaproszenie na zebranie wiejskie
Zaproszenie na zebranie wiejskie