Wniosek o instalacje dodatkowych latarni

Na prośbę mieszkańców obecnych na zebraniu w dniu 19-go sierpnia, sołtys wystąpił do Burmistrza z prośbą o zainstalowanie dodatkowych latarni 2 ciągu ulic Borowej, między ulicami Sosnowy Lasek i Przy stawie - 2szt. i Północnej u zbiegu z ulicą Okrężną - 2 lub 3 szt.

Na prośbę mieszkańców obecnych na zebraniu w dniu 19-go sierpnia, sołtys wystąpił do Burmistrza z prośbą o zainstalowanie dodatkowych latarni 2 ciągu ulic Borowej, między ulicami Sosnowy Lasek i Przy stawie – 2szt. i Północnej u zbiegu z ulicą Okrężną – 2 lub 3 szt.

W przypadku ulicy Borowej, mieszkańcy swoją prośbę motywują koniecznością poprawy bezpieczeństwa. Kilka włamań i kradzieży jakie miały w okolicznych domach, oraz próby penetracji systemów alarmowych, pozwalają przypuszczać, że cały czas teren ten jest obiektem obserwacji grup przestępczych. Rejon ten, nieoświetlony i gęsto zadrzewiony jest idealnym miejscem dla takiego działania.

Drugie miejsce to bardzo ruchliwy odcinek ulicy, gęsto zamieszkały, bez poboczy i chodników. Doświetlenie tego miejsca, jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzieci wracają z popołudniowych zajęć.

Być może, uda się włączyć te zadania do harmonogramu przyszłorocznych wydatków gminy. Nie ukrywamy, że liczymy na pomoc naszej nowej radnej, Pani Ani Krasuskiej.