Wybory – karty do głosowania

Zgodnie z Uchwałą Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ujęcie wyborcy w spisie wyborców oznacza, że jest on uprawniony do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w referendum. Komisja wyborcza wydaje każdemu wyborcy po jednej karcie do głosowania w: 1) wyborach do Sejmu; 2) wyborach do Senatu; 3) w referendum. Jak informuje PKW, w przypadku gdy wyborca podczas odbioru kart do głosowania odmówi przyjęcia jednej albo dwóch z nich, wydający karty członek komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” ma obowiązek odnotować odpowiednio: 1) „bez Sejmu”; 2) „bez Senatu”; 3) „bez referendum”; 4) „bez Sejmu i bez referendum”’ 5) „bez Senatu i bez referendum”; 6) „bez Sejmu i bez Senatu”. Po wykonaniu takiej adnotacji wyborca potwierdza podpisem pobranie karty/kart.
Zgodnie z instrukcją PKW wyborca ma prawo zmienić zdanie i chcieć jednak pobrać kartę do głosowania, której przyjęcia wcześniej odmówił. Może wrócić do Komisji wyborczej nawet kilka godzin po pobraniu części kart i mieć prawo pobrać kartę, której nie chciał pobrać wcześniej. W tej sytuacji komisja wydaje wyborcy tę kartę lub karty, której przyjęcia wcześniej odmówił a przewodniczący komisji w rubryce spisu wyborców „Uwagi” skreśla właściwą adnotację, o której mowa i skreślenie to opatruje swoją parafą.
Więcej informacji znajdziecie na stronie https://piaseczno.eu/karty-do-glosowania-w-wyborach-2023/?fbclid=IwAR0vDU1vFv7I5MJ-T6XSuu8WTBYKK90UWvFn5Kl7lI0cwXaYQx2ZgWuLpl8