Obwieszczenie dot. wyłożenia projektu planu miejscowego dla części Bobrowca i działki nr 162 w Kamionce

Gmina obwieszcza, że wyłożony jest do konsultacji projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Bobrowiec oraz działki nr 162 w obrębie sołectwa Kamionka (działka stanowi część ulicy Bobrowieckiej). Plan jest wyłożony w dniach od 18 października do 10 listopada. Uwagi do projektu zgłaszać można do 24 listopada 2023 roku:
·w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
·na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
·za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w Sali Konferencyjnej.

Z projektem zapoznać się można na stronie: https://bip.piaseczno.eu/artykuly/219/projekty-planow-wylozone-do-publicznego-wgladu lub w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 31. Informacje o projekcie planu można uzyskać pod numerem telefonu 22 70 17 556.

Mapka obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapka obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego