Wydanie decyzji środowiskowej dot. budowy przedłużenia ulicy Bobrowieckiej

Wydział środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamieszczeniu obwieszczenia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy przedłużenia ulicy Bobrowieckiej.