Zebranie wiejskie

17 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu strażak Mariusz Jasiński przedstawił prezentację związaną z wypalaniem traw. Prezentację możecie pobrać klikając link: Stop pożarom traw 2018.

Drugim prelegentem był mieszkaniec Kamionki, który zwrócił uwagę zebranych na problem związany z zanieczyszczeniem powietrza w naszej wsi. Problem ten w dużej mierze dotyczy spalania niskiej jakości paliw np. węgla czy nawet śmieci. Wspólnie zastanawialiśmy się jak dotrzeć do mieszkańców Kamionki, którzy ogrzewają domy kotłami węglowymi. Pojawił się pomysł aby przygotować i roznieść ulotki dotyczące dofinansowania wymiany starych kotłów na nowe, gazowe.

W trakcie zebrania sołtys przedstawił propozycję realizacji pikniku wspólnie ze wsią Bobrowiec. Piknik odbędzie się 23 czerwca 2018 roku na terenie jednostki straży pożarnej w Bobrowcu.

Na wniosek sołtysa mieszkańcy zgłosili i przegłosowali następujące zmiany w budżecie sołeckim na 2018 rok:

  • Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na sprzątanie placu zabaw (pozostawienie wynegocjowanej przez sołtysa z firmą sprzątającą kwoty na ten rok),
  • Przeznaczenie ze środków zmniejszających budżet na sprzątanie (wolego budżetu) 2000 zł. na przygotowanie i dystrybucję do mieszkańców Kamionki ulotek dotyczących możliwości dofinansowania wymiany starych kotłów (potocznie zwanymi piecami),
  • Przeznaczenie pozostałego „wolnego budżetu” na sfinansowanie atrakcji na realizowany wspólnie z Bobrowcem piknik sołecki. 

Kolejne zebranie wiejskie planowane jest na 4 września 2018 roku. Już dziś zapraszamy Was wszystkich. Pamiętajcie aby przyjść z pomysłami na wykorzystanie budżetu sołeckiego w 2019 roku. Wszystkie pomysły muszą spełniać następujące wymogi:

  • wydatek musi być jednorazowy (nie dotyczy strony www),
  • dotyczyć może tylko naszej wsi,
  • musi dotyczyć potrzeby ogólnodostępnej, dla wszystkich mieszkańców Kamionki (nie może to być np. finansowanie nauki języka obcego dla jakiejkolwiek grupy mieszkańców).