Zmiany w szkole nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego

Do konkursu na nowego dyrektora szkoły stanęły trzy osoby, a ostatecznie wygrała Pani Anna Krasuska — gratulacje.
Pod koniec maja wybór ten został zatwierdzony przez Burmistrza.
Pani Alicja Czarnecka — dotychczasowa dyrektor szkoły — nie rezygnuje z nauczania i pozostaje w szkole.
Natomiast Pani Anna Krasuska, podejmując nowe obowiązki, będzie musiała zrezygnować z funkcji radnej, ponieważ nie będzie mogła obejmować obu stanowisk jednocześnie.

Źródło: PiasecznoNews.pl

Zmiany w szkole nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” - co z nich wynika?
Szkoła Podstawowa nr 3