Czasowe wyłączenie z użytkowania zabawki na placu zabaw

Drodzy, ze względu na zużycie i uszkodzenia na naszym placu zabaw czasowo wyłączona została z użytkowania ścianka wspinaczkowa.

Bardzo proszę o nie zrywanie taśm i nie korzystanie z zabawki do czasu jej naprawy!

Czasowe wyłączenie z użytkowania zabawki na placu zabaw
Czasowe wyłączenie z użytkowania zabawki na placu zabaw